Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej “warunkami handlowymi”) dotyczą naszej umowy zawartej za pośrednictwem on-line sklepu Kolo-promocji umieszczonego na interfejsie stron www.kolo-promocji.pl (zwanym dalej “interfejsem stron”) pomiędzy

naszą spółką:

iTrade Group s.r.o., z siedzibą w Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim, Republika Czeska

REGON: 04491891

NIP: CZ04491891                                      

Zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy, dział C, wpis 35976

adres do doręczeń: Třibřichy 3, 537 01 Třibřichy, Republika Czeska (Adres do wysłania zwrotu towaru w okresie 14 dni, reklamacji lub dokumentów do zamówienia)

e-mail kontaktowy: info@kolo-promocji.pl

jako sprzedającym

i tobą jako kupującym.

1. PRZEPISY WSTĘPNE

 1.1 Podsumowanie treści warunków handlowych

Na podstawie umowy kupna jesteśmy zobowiązani dostarczyć ci towar ustalony w zamówieniu i ty jesteś zobowiązany dany towar odebrać i zapłacić nam cenę kupna. Zawarcie umowy wymaga złożenie przez ciebie zamówienia oraz jego przyjęcie z naszej strony (wg artykułu 2). Informacje o cenach znajdują się w artykule 3. Możliwe sposoby płatności oraz dostarczenia znajdziesz w artykule 4 i 5. Informacje o opcji odstąpienia od umowy po odebraniu towaru są w artykule 6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie naszego Regulaminu reklamacji.

1.2 Czy chodzi o umowę konsumencką?

O umowę konsumencką chodzi w przypadku, gdy jesteś konsumentem, czyli o ile jesteś osobą fizyczną i towar kupujesz poza zakresem swojej działalności handlowej lub poza zakresem twojej profesji. W odwrotnym przypadku nie chodzi o umowę konsumencką i nie dotyczy cię ochrona konsumenta według przepisów prawnych oraz niniejszych warunków handlowych.

1.3 Na podstawie czego są zarządzane nasze wzajemne prawa oraz obowiązki?

Przede wszystkim na podstawie umowy, którą tworzą następujące dokumenty:

 • Niniejsze warunki handlowe, które określają nasze wzajemne prawa i obowiązki;
 • Regulaminem reklamacji, wg którego będziemy postępować w przypadku reklamacji towaru;
 • Zasadami ochrony danych osobowych, które dotyczą ochrony twoich danych osobowych;
 • Warunkami oraz polecenamia podanymi na interfejsie stron przede wszystkim w trakcie zawarcia umowy;
 • Zamówienie oraz jej przyjęcie z naszej strony,

i jeżeli chodzi o sprawy nieokreślone umową, nasze wzajemne prawa i obowiązki są kierowane przez ustawę czeską, przede wszystkim przez następujące przepisy prawne:

 • Ustawą Dz. U. 2012 r. poz. 89, kodeksem cywilnym, z późniejszymi zmianami (zwana dalej “kodeksem cywilnym”);
 • Ustawą Dz. U. 1992 r. poz. 634, o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (tylko o ile jesteś konsumentem).

O ile twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Republiką Czeską albo o ile nasz stan prawny zawiera inny element międzynarodowy, zgadzasz się z tym, że nasz stosunek jest kierowany przez ustawę czeską. O ile jesteś konsumentem i porządek państwa twojego miejsca zamieszkania zapewnia większy poziom ochrony konsumenta, aniżeli czeski porządek prawny, w stosunkach prawnych jest ci zapewniony ten wyższy poziom ochrony.

1.4 Jak wyrazisz zgodę z warunkami handlowymi?

Przez wysłanie zamówienia i dalej też przez potwierdzenie na interfejsie stron zatwierdzasz, że z niniejszymi warunkami handlowymi zapoznałeś(aś) się i zgadzasz się z nimi.

1.5 Co powinieneś(aś) jeszcze wiedzieć o warunkach handlowych?

W przypadku, gdy jest któryś z przepisów niniejszych warunków nieważny, nieobowiązujący lub nie do zastosowania (lub takim zostanie), zamiast niego zostanie wykorzystany taki, który najbardziej zbliża się do jego znaczenia. 

Treść warunków handlowych możemy zmieniać lub uzupełniać. Twoje prawa i obowiązki są zawsze kierowane przez niniejsze warunki handlowe, podczas których ważności powstały. Zmieniać lub uzupełniać warunki handlowe można tylko w formie pisemnej.

2. UMOWA KUPNA

 2.1 W jaki sposób zawieramy umowę kupna?

Do zawarcia umowy jest konieczne, żeby wysłałeś(aś) zamówienie zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi i żeby doszło do jego przyjęcia z naszej strony. Informujemy, że prezentacja towaru na naszym interfejsie strony ma charakter informacyjny i nie chodzi o sugestię do zawarcia umowy w znaczeniu § 1732 pkt. 2 kodeksu cywilnego.

2.2 W jaki sposób złożyć zamówienie?

Zamówienie możesz złożyć zawsze za pośrednictwem interfejsu stron (przez uzupełnienie formularza) lub innym sposobem, który wg informacji na interfejsie stron umożliwiamy. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje z góry napisane w formularzu.

Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówieniowego zostaniesz poinformowany(a) o podsumowaniu twojego zamówienia łącznie z ceną końcową (zawiera wszelkie podatki, cła i opłaty). W ramach rekapitulacji masz ostatnią opcję zmienić podane dane.

Konieczne zamówienie złożysz przez przyciśnięcie guzika “Wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu uważamy za poprawne i całkowite. Prosimy, żeby o ich zmianie poinformować nas natychmiastowo przez telefon lub e-mail.

2.3 Czy można wysłane już zamówienie anulować lub zmienić?

Zamówienie, które do tej pory nie przyjęliśmy, można anulować lub zmienić przez telefon lub e-mail. Wszelkie zamówienia przyjęte przez nas są konieczne. Ich późniejsza anulacja lub zmiana jest możliwa tylko na podstawie umowy z nami. O ile jest w taki sposób anulowane zamówienie towaru, w związku z którym nie można odstąpić od umowy (bardziej szczegółowo w artykule 6), mamy prawo do refundacji kosztów, które ponieśliśmy w związku z umową.

2.4 Jak można stwierdzić, że przyjęliśmy zamówienie i kiedy jest zawarta umowa?

O przyjęciu zamówienia będziemy cię informować. Informacja o otrzymaniu zamówienia jest wysyłana automatycznie i równocześnie chodzi o przyjęcie zamówienia z naszej strony.

Umowa kupna jest zawarta w chwili, kiedy dostarczono ci przyjęcie zamówienia z naszej strony na adres e-mail, który podałeś(aś) w zamówieniu. W przypadku, kiedy przyjęcie zamówienia nie zostało zrealizowane, umowa jest zawarta w chwili, kiedy odbierzesz zamówiony towar.

2.5 Czy masz możliwość uzyskać umowę w formie tekstowej?

Dokumenty tworzące umowę zostaną ci wysłane e-mailem lub na twoją prośbę wydrukowane pocztą. W razie wysyłki pocztą, możemy cię poprosić o zapłacenie kosztów, które są z nią połączone.

Dokumenty tworzące umowę są archiwizowane w formie elektronicznej. Do umowy nie mają dostęp osoby trzecie.

3. CENA

 3.1 Czy mogą na interfejsie stron wystąpić zmiany?

O ile cena podana przy towarze na interfejsie strony lub w trakcie zamawiania nie jest już aktualna, natychmiastowo poinformujemy cię o takiej zmianie. Jednak na przyjęte zamówienia zmiana ceny, która wystąpiła w międzyczasie od wysłania zamówienia i jej przyjęcia z naszej strony, nie ma wpływu.

W przypadku, gdy na naszej stronie wystąpił wyraźny błąd techniczny przy podawaniu ceny towaru na interfejsie stron lub w trakcie zamawiania, nie jesteśmy powinni dostarczyć ci towar po takiej błędnej cenie.

3.2 Czy można kombinować rabaty z ceny towaru?

Ewentualne rabaty z ceny towaru nie można wzajemnie kombinować, o ile na interfejsie strony nie podano dosłownie coś innego.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 4.1Jakie sposoby płatności akceptujemy?

Cenę zakupu możesz zapłacić przede wszystkim następującymi sposobami:

 • w gotówce podczas wysyłania towaru za pobraniem;
 • w sposób bezgotówkowy przed dostawą towaru przelewem na nasz rachunek bankowy (dane płatności znajdziesz w potwierdzeniu zamówienia).

Ewentualne dalsze sposoby płatności i ewentualne opłaty połączone z niektórymi sposobami płatności są podane na interfejsie stron.

4.2 Kiedy wystąpi spłata ceny zakupu?

W przypadku płatności gotówkowej cena jest spłatna przy odebraniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostarczeniem towaru cena jest spłatna do 14 dni od przyjęcia zamówienia, cena jest zapłacona w chwili zapisania kwoty na naszym rachunku bankowym. W razie, kiedy nie otrzymamy kwoty w terminie spłaty, zastrzegamy sobie prawo odstąpić od umowy.

4.3 Czy możemy żądać zaliczkę lub płatność z góry?

Prosimy, żeby brać pod uwagę, że zgodnie z § 2119 pkt. 1 kodeksu cywilnego mamy prawo żądać od ciebie zapłacenie całkowitej kwoty z góry (ewentualnie zaliczki) przed jej wysłaniem lub dostarczeniem.

5. WARUNKI DOSTAWY

 5.1 W jaki sposób wysyłamy towar?

Sposoby dostarczenia towaru łącznie z wysokością kosztów dostarczenia towaru są podane na interfejsie stron w sekcji Transport i opłaty za pocztę. Konkretny sposób dostarczenia towaru możesz wybrać podczas zamawiania.

W zamówieniu będzie zawsze podana końcowa cena, która zawiera już koszty wybranego sposobu towaru.

5.2 Kiedy dostarczymy ci towar?

Czas dostawy towaru zawsze jest zależny od jego dostępności oraz wybranego sposobu transportu i płatności. Na czas dostarczenia towaru przez kurierów jednak nie mamy wpływu. W razie problemów dotyczących czasu dostarczenia skontaktujemy się z tobą i sytuację z kurierem będziemy rozwiązywać..

Towar, który jest w magazynie, zazwyczaj wysyłamy do dwu dni roboczych od przyjęcia zamówienia (w przypadku wysyłania towaru za pobraniem lub w razie osobistego odbioru), ewentualnie od chwili zapisania płatności na nasz rachunek (w przypadku płatności bezgotówkowej).

Towar, który nie jest w magazynie, wysyłamy zaraz, kiedy jest to możliwe. O dokładnym terminie będziemy cię informować.

Poprzez dostarczenie towaru wg niniejszych warunków handlowych rozumie się chwila, kiedy towar został ci dostarczony. W przypadku, kiedy w nieuzasadniony sposób odmówisz odebranie towaru, taki fakt nie przedstawia ani naruszenie obowiązku dostarczyć towar z naszej strony, ani odstąpienie od umowy z twojej strony.

Prawo własności do towaru uzyskujesz w chwili zapłacenia całkowitej ceny zakupu.

5.3 Jak postępować podczas odbioru towaru?

Podczas odbierania towaru sprawdź nienaruszalność opakowania towaru. Jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek braki, natychmiastowo poinformuj kuriera i nas. O ile odmówisz odbiór przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie traktujemy to jako nieuzasadnione odmówienie towaru.

Chwilą odebrania towaru (lub chwilą, kiedy miałeś(aś) obowiązek towar odebrać, jednak wg umowy nie uczyniłeś(aś) tego), przechodzi na ciebie odpowiedzialność za zniszczenie z przyczyn losowych, uszkodzenie lub stratę towaru.

5.4 Co się stanie, kiedy towar nie odbierzesz?

O ile z powodów po twojej stronie należy towar ponownie dostarczyć lub innym sposobem, aniżeli tym, który został uzgodniony, jesteś powinien(na) zapłacić koszty połączony z takim dostarczaniem.

W przypadku, kiedy towar z nieuzasadnionych powodów nie odbierzesz, mamy prawo do refundacji kosztów związanych z dostarczeniem towaru i jego przechowywaniem oraz dalszych kosztów, które z powodu nieodebrania towaru powstaną.

W przypadku płatności w gotówce podczas wysyłania towaru za pobraniem lub podczas osobistego odbioru mamy dalej prawo odstąpić od umowy. Jednak o ile cena zakupu została już zapłacona (w przypadku płatności przed dostarczeniem towaru) mamy dalej prawo do przeprowadzenia sprzedaży własnymi siłami wg § 2126 kodeksu cywilnego.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

6.1 W jaki sposób można od umowy odstąpić?

Jako konsument możesz od umowy odstąpić bez podania powodu w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru; o ile dostawa jest podzielona do kilku części, od dnia odebrania ostatniej dostawy. Deklarację odstąpienia od umowy zakupu polecamy wysłać pod nasz adres doręczeń lub e-mailem i potem natychmiastowo wysłać towar pod nasz adres doręczeń. Do odstąpienia od umowy można wykorzystać wzorowy formularz.

6.2 Jakie ma następstwa odstąpienie od umowy?

Poprzez odstąpienie od umowy umowa jest od początku anulowana i patrzy się na nią, jak gdyby w ogóle nie została zawarta.

O ile razem z towarem otrzymałeś(aś) podarunek na podstawie twojej zgody, umowa darowizny wygasa w chwili odstąpienia od umowy z którejkolwiek strony. Podarunek należy do nas wysłać z powrotem razem z wróconym towarem.

6.3 W jaki sposób należy do nas towar wrócić?

Towar należy do nas wrócić do 14 dni od odstąpienia od umowy pod adres naszej siedziby. O ile istnieje obiekt handlowy, wtedy możesz towar wrócić również w takim obiekcie handlowym. Towar nie należy wysyłać za pobraniem, nie jesteśmy powinni go odebrać.

Do wróconego towaru polecamy dołączyć:

 • kopię potwierdzenia dostawy i faktury (o ile zostały sporządzone) lub inny dokument potwierdzający zakup towaru;
 • pisemną deklarację o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub innym sposobem) i o wybranym sposobie zwrotu pieniędzy.

Nieprzekazanie niektórego z powyżej podanych dokumentów nie zabrania pozytywnej decyzji twojego odstąpienia od umowy wg warunków prawnych.

6.4 Kiedy otrzymasz twoje pieniądze z powrotem?

Wszelkie przyjęte środki finansowe wrócimy ci do 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy, żeby brać pod uwagę, że nie jesteśmy powinni wrócić pieniądze wcześniej, zanim nam towar wrócisz lub zatwierdzisz, że towar do nas wysłałeś(aś).

Oprócz ceny zakupu masz również prawo do zwrotu kosztów za dostarczenie towaru do ciebie. Jednak o ile wybrałeś(aś) najbardziej tani sposób dostarczenia towaru, który oferujemy, wrócimy ci koszty dostarczenia towaru w wysokości, która odpowiada najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru.

Pieniądze wrócimy ci takim samym sposobem, jakim ich otrzymaliśmy (o ile do dziesięciu dni od odstąpienia od umowy nie poinformujesz nas o innym sposobie i nie zaistnieją ci w ten sposób żadne dalsze koszty) lub sposobem, o jaki będziesz żądać. Do zwrotu preferujemy płatność przelewem na twój rachunek.

Koszty związane z wysłaniem wrócego towaru pod nasz adres ponosisz ty, nawet w przypadku, kiedy towar nie może być z powodu swojego charakteru wrócony zwyczajną pocztą.

6.5 I kiedy wrócony towar został uszkodzony?

Podczas wysyłania towar zapakuj do odpowiedniego opakowania, żeby nie doszło do jego zniszczenia.

O ile stwierdzimy, że wrócony przez ciebie towar jest uszkodzony, użyty, brudny lub częściowo zużytkowany, ponosisz odpowiedzialność za takie obniżenie wartości towaru.

6.6 Kiedy od umowy nie można odstąpić?

Zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić między innymi od następujących umów:

 • o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, który z opakowania wyjąłeś(aś) i z powodów higienicznych nie można go wrócić;
 • o dostarczeniu towaru, które zostało zmodyfikowane wg twojego życzenia lub dla ciebie spersonalizowane.

 

6.7 Kiedy od umowy możemy odstąpić my?

Zastrzegamy sobie prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 • nie otrzymaliśmy od ciebie ceny zakupu w terminie spłaty lub towar nie odebrałeś(aś);
 • towar z przyczyn obiektywnych (przede wszystkim dlatego, kiedy towar już nie jest produkowany, dostawca już nie dostarcza do Republiki Czeskiej itp.) nie można na podstawie pierwotnych warunków dostarczyć;
 • realizacja będzie obiektywnie niemożliwa lub niezgodna z prawem.

W przypadku, kiedy wystąpiła któraś z powyżej podanych rzeczywistości, będziemy cię o naszym odstąpieniu natychmiastowo informować.

O ile już całkowicie lub częściowo zapłaciłeś(aś) cenę zakupu, wrócimy ci otrzymaną kwotę do pięciu dni od odstąpienia od umowy, mianowicie w sposób bezgotówkowy na rachunek, który nam do danego celu podasz lub z którego została przeprowadzona płatność.

7. PRAWA Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA

Twoje prawa z nienależytego wykonania są zarządzane przez odpowiednie ogólno obowiązujące przepisy prawne (przede wszystkim przez ustanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i o ile jesteś konsumentem, § 2158 do 2174 kodeksu cywilnego). Podczas realizacji praw z nienależytego wykonania będziemy postępować zgodnie z naszym Regulaminem reklamacji.

8. DALSZE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

 

8.1 Jakie uprawnienia posiadamy do naszej działalności?

Do sprzedaży towaru jesteśmy upoważnieni na podstawie zezwolenia do prowadzenia działalności. Nasza działalność nie wymaga innego zezwolenia.

8.2 W jaki sposób rozwiązujemy skargi?

Ewentualne skargi rozwiązujemy za pośrednictwem naszehgo kontaktowego e-mailu. Oprócz tego można się zwrócić do odpowiedniego urzędu zezwoleń działalności gospodarczej lub do Czeskiej Inspekcji Handlu.

8.3 Jakie masz prawa w przyadku skargi konsumenckiej?

O ile jesteś konsumentem i powstanie pomiędzy nami skarga w związku z umową, którą nie uda nam się rozwiązać bezpośrednio, masz prawo zwrócić się z daną skargą do Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Phone: +48 22 55 60 800
E-mail: uokik@uokik.gov.pl https://www.uokik.gov.pl/ Takiego prawa najpóźniej do 1 roku od dnia, kiedy u nas pierwszy raz wykorzystałeś swoje prawo, które jest przedmiotem danej skargi konsumenckiej.

Do podania skargi dotyczącej towaru lub usług, które u nas kupiłeś(aś) oraz do wyszukania subiektu alternatywnego rozwiązania skarg można również wykorzystać on-line platformę, która jest prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REJESTRACJA NA INTERFEJSIE STRON

9.1 W jaki sposób możesz się zarejestrować na interfejsie stron?

Na podstawie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na interfejsie stron jest stworzone konto użytkownika. Dane dostępu do konta użytkownika należy nie ujawniać. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika przez osobę trzecią.

Informacje podawane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i całkowite. Konto, podczas którego zostały wykorzystane nieprawdziwe lub niezupełne dane, możemy bez wymiany usunąć. W przypadku zmian twoich danych polecamy przeprowadzić ich natychmiastowe poprawienie w koncie użytkownika.

  

9.2 Do czego służy konto użytkownika?

Za pośrednictwem konta użytkownika można przede wszystkim zamówić towar, śledzić zamówienia i prowadzić konto użytkownika. Ewentualne dalsze funkcje konta użytkownika są zawsze podane na interfejsie stron.

9.3 Kiedy możemy twóje konto użytkownika anulować?

Prosimy, żeby brać pod uwagę, że mamy prawo twoje konto bez kompensacji anulować, o ile za pośrednictwem twojego konta dochodzi do naruszania dobrych obyczajów, ważnych przepisów prawnych lub niniejszych warunków handlowych. 

10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KORZYSTANIE Z INTERFEJSU STRON

 10.1Czy treść interfejsu stron jest chroniona prawem autorskim?

Treść stron internetowych zamieszczona na interfejsie stron (teksty łącznie z warunkami handlowymi, fotografiami, obrazkami, logami, wyposażeniem programowym i dalsze) jest chroniona naszym prawem autorskim lub prawami dalszych osób. Treść nie możesz zmieniać, kopiować, powielać, poszerzać albo wykorzystywać do jakiegokolwiek celu bez naszej zgody lub zgody posiadacza praw autorskich. Przede wszystkim jest zakazane darmowe lub odpłatne ujawnianie fotografii i tekstów zamieszczonych na interfejsie stron.

Nazwy i oznaczenie produktów, towaru, usług, firm i spółek mogą być rejestrowane na podstawie znaków towarowych odpowiednich właścicielów.

10.2 Odpowiedzialność i korzystanie z interfejsu stron

Nie ponosimy odpowiedzialność za błędy, które powstały w związku z zasięgiem osób trzecich do interfejsu stron lub następstem jego wykorzystania niezgodnie z z jego przeznaczeniem. Podczas wykorzystywania interfejsu stron nie można używać postępowania, które mogłyby naruszać funkcję systemu lub nieadekwatnie obciążać system.

O ile podczas korzystania z interfejsu stron będziesz jakkolwiek postępować niezgodnie z prawem lub nieetycznie, jesteśmy upoważnieni ograniczyć, zatrzymać lub skończyć twój dostęp do interfejsu stron, mianowicie bez jakiejkolwiek kompensacji. W takim przypadku jesteś następnie zmuszony refundować szkodę, która z powodu twojego zachowania wg niniejszego akapitu rzeczywiście powstała, w całkowitej wysokości.

Informujemy cię, że przez kliknięcie na niektóre linki na naszym interfejsie stron może wystąpić do odejścia z interfejsu stron oraz do przekierowania na strony internetowe trzecich subiektów. 

Niniejsze warunki handlowe są ważne i obowiązujące od 27.1.2020       

 

Poprzednie wersje dostępne online tutaj:

Ogólne warunki handlowe - 17.9.2018

Ogólne warunki handlowe - 27.1.2020

                    

Operator stron iTrade Group s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza na danych stronach pliki cookies do ulepszenia stron internetowych, do celów analitycznych oraz do ukierunkowanej reklamy. Dalszym przeglądaniem danych stron wyrażasz zgodę z ich korzystaniem Dalsze informacje.